faktura

Programer Sp. z o. o. NZP (FAQ) - najczęściej zadawane pytania (frequently asked questions)

Filmy szkoleniowe  Zobacz listę filmów szkoleniowych
 
Filtrowanie:
Program(y)
v
Filtruj

Wyszukiwanie:

 
 
FAQ 1. Jak uruchomić pomoc dostępną w programie?
 
FAQ 2. Ważne zmiany związane z nowymi przepisami dotyczącymi wystawiania i korygowania faktur
 
FAQ 3. Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w VAT - od 1 stycznia 2014 r. faktury po nowemu
 
FAQ 4. Wysyłanie dokumentów w formacie PDF
 
FAQ 5. Jak opodatkować sprzedaż towarów "wrażliwych"?
 
FAQ 6. Jak wystawić dokument w obrocie wyrobami węglowymi?
 
FAQ 7. Obrót wyrobami węglowymi - wystawianie korekty
 
FAQ 8. Obrót wyrobami węglowymi - zestawienie
 
FAQ 9. Jak wystawić fakturę po 01-01-2012 firmie, która nie jest płatnikami podatku VAT i osobie fizycznej?
 
FAQ 10. Wersje demonstracyjne i darmowe programów
 
FAQ 11. Aktywacja programu
 
FAQ 12. Jak włączyć/wyłączyć wyszukiwanie kontekstowe kontrahentów (wpisać dane kontrahenta bez dodawania go do kartoteki kontrahentów)?
 
FAQ 13. Czy podczas odinstalowywania programu dane są usuwane?
 
FAQ 14. Gdzie znajdują się moje dane?
 
FAQ 15. Wykonywanie wydań - rozbieżności między kartoteką towarową a magazynem
 
FAQ 16. Działanie filtru stan>0 i stan=0
 
FAQ 17. Dlaczego na wydrukach nie ma kwot VAT na pozycjach?
 
FAQ 18. Wykonanie remanentu - automatyczna generacja PW/RW na podst. spisów z natury
 
FAQ 19. Import danych z poprzedniego roku
 
FAQ 20. Brak możliwości wpisania kontrahenta jednorazowego
 
FAQ 21. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat
 
FAQ 22. Jak wystawić fakturę, gdy mam otwarty paragon? (i odwrotnie)
 
FAQ 23. Jak wydrukować upust kontrahenta na fakturze?
 
FAQ 24. Logo na dokumentach
 
FAQ 25. Jak włączyć dodatkowe pole na dokumencie, np. numer rejestracyjny pojazdu?
 
FAQ 26. Brak możliwości dodania "Atrybutu" do towaru
 
FAQ 27. "Przedpłata przelewem" jako forma płatności
 
FAQ 28. Przesuwanie pozycji na dokumencie
 
FAQ 29. Drukowanie opisów pod podpisami na dokumentach
 
FAQ 30. Jak zmienić format daty na dokumencie?
 
FAQ 31. Numeracja faktur
 
FAQ 32. Czy możliwa jest numeracja faktur od 1 w każdym miesiącu?
 
FAQ 33. Długa nazwa produktu na dokumentach (do 180 znaków)
 
FAQ 34. Zmiana nazwy towaru/usługi na dokumencie
 
FAQ 35. Jak przełączyć wystawianie faktury od cen brutto?
 
FAQ 36. Wybór przelicznikowej jednostki miary
 
FAQ 37. Korekta VAT od dostawcy
 
FAQ 38. Faktura zaliczkowa i końcowa
 
FAQ 39. Jak wystawić Fakturę Vat zaliczkową z wpłatą na konto?
 
FAQ 40. Różnica wartości na fakturze i paragonie
 
FAQ 41. Jak wystawić dokument w walucie?
 
FAQ 42. Uzyskiwanie wydruków w języku angielskim
 
FAQ 43. Rachunek zamiast Faktury VAT
 
FAQ 44. Duplikat faktury VAT
 
FAQ 45. Faktury seryjne - sposób działania
 
FAQ 46. Wersja programu
 
FAQ 47. Problemy z wydrukami - obcinanie końcówek wyrazów
 
FAQ 48. Problem z polskimi znakami (Windows 7 i 8)
 
FAQ 49. Błąd "REPORTS::SeekGrEq()" / Odśwież dostępne wydruki
 
FAQ 50. Zmiana wysokości wyświetlanych wierszy oraz wielkości czcionek w programie
 
FAQ 51. Przenoszenie baz danych
 
FAQ 52. Urządzenia fiskalne, z którymi współpracują nasze programy
 
FAQ 53. Zmiana stawek VAT w drukarce fiskalnej
 
FAQ 54. Jak dokonać fiskalizacji dokumentu w programie?
 
FAQ 55. Drukarki, z którymi współpracują nasze programy
 
FAQ 56. Wydruk w trybie tekstowym
 
FAQ 57. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
 
FAQ 58. Praca w sieci - opis konfiguracji
 
FAQ 59. Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów?
 
FAQ 60. Zmiana stawek VAT dla wielu towarów - kreator
 
FAQ 61. Problem z uruchomieniem programu po zainstalowaniu aktualizacji w wersji 7.2
 
FAQ 62. Czy w programie Fit Faktura mogę wystawić fakturę zaliczkową?
 
FAQ 63. Czy w programie Fit Faktura mogę wystawić dokument w walucie?
 
FAQ 64. Właściciele - składki
 
FAQ 65. Rozrachunki
 
FAQ 66. Jak zmienić ilość dni urlopu?
 
FAQ 67. Niezgodności na liście płac
 
FAQ 68. Maks - import danych z programów fakturująco - magazynowych
 
FAQ 69. Umowa zlecenie
 
FAQ 70. Uprawnienie do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 
FAQ 71. Jak nie rozliczać ulgi podatkowej dla właściciela, który jest zatrudniony w innej firmie niż swoja?
 
FAQ 72. Dodanie stawki VAT do ewidencji
 
FAQ 73. e-Deklaracje
 
FAQ 74. W jakiej stawce wpisywać zakupy paliwa?
 
FAQ 75. Księgowanie faktury zakupowej z Unii Europejskiej
 
FAQ 76. Księgowanie faktur związanych z nabyciem/sprzedażą złomu
 
FAQ 77. "Nie można otworzyć tabeli..."