faktura

Programer Sp. z o. o. Kontakt


Email
Adres e - mail
Zagadnienia dotyczące korzystania z naszych programów są opisane w zakładce NZP (FAQ) oraz w pliku pomocy (klawisz F1) danego programu.
Programer Sp. z o. o. w likwidacji
ul. Nowotki 5
95-054 Ksawerów
NIP
7292446320

REGON
472373066

Rachunek bankowy
18 1020 3437 0000 1102 0095 5906
PKO BP
KRS
Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000092912