faktura

Programer Sp. z o. o. Opis programu Kadry i płace


Program pracuje w środowisku Windows w wersji

 • XP
 • Vista
 • 7

Ustawienia

 • Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.
 •  Wiele gotowych składników wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki)...
 •  Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
 •  Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku.
 •  Planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)

Pracownicy i dokumentacja

 • Kartoteka pracowników

Dane

Dane

Adres

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Ubezpieczenia

 • Grupowanie pracowników według działów
 • Pracownicy niepełnosprawni
 • Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach

Kadry i płace

 • Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty
  - zasiłku chorobowego
 • Karta przychodów pracownika

Pracownicy

 • kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny

Lista płac

 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac w miesiącu (realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej)
 • możliwość modyfikacji naliczeń składników wynagrodzenia,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia w trakcie obliczeń
 • kontrola wynagrodzenia za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)

Lista płac

 • grupowanie kosztów płacowych z wyliczonych list płac według działów

Wydruk kosztów

 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac

Rozliczenia i zestawienia

 • Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 • Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • Zestawienie nadgodzin

Zestawienie nadgodzin

 • Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

 • Urlopy wypoczynkowe – zestawienie urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
 • Wydruki przelewów z list płac.
 • Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.
 • Wydruki deklaracji PIT tj. : 2, 4, 4R, 11, 40 z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Dodatkowe zestawienie dla ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17

Karty zasiłkowe

Współpracuje z programem ZUSowskim "PŁATNIK"

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA,

Jak importować dane do Płatnika?

W ofercie naszej firmy system "Elektroniczna rejestracja czasu pracy" - informacja - kontakt z firmą

 • automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,
 • współpraca ze zleceniami - w programie Fit FaMa